Doula

“Ask me for strength and I will lend not only my hand,
but also my heart.”

Zie je tegen de bevalling op, sta je er alleen voor of willen jij en je partner graag
wat extra ondersteuning tijdens de geboorte van jullie kind?

DoulaEen Doula is een speciaal daarvoor opgeleide vrouw die jou en je partner door de bevalling heen coacht. Ze blijft bij jullie met raad, daad en steun vanaf het moment dat de bevalling is begonnen totdat jullie kindje geboren is. Of je nu thuis bevalt of liever poliklinisch, maar ook wanneer de bevalling (onverwachts) wordt overgenomen door de gynaecoloog.

Mensen denken wel eens dat er een speciale reden moet zijn om een Doula bij de bevalling te vragen. Vroeger was het heel normaal dat vrouwen elkaar hielpen tijdens de bevalling. Ervaren vrouwen, die zelf al kinderen hadden gekregen, waren andere vrouwen tot steun tijdens de geboorte. Bevallen is in de afgelopen decennia steeds meer een medische aangelegenheid geworden. Daarbij is de maatschappij sterk geïndividualiseerd. Onder andere door deze ontwikkelingen staan barende vrouwen (al of niet samen met een partner) er in de praktijk vaak alleen voor. Het ondersteunende en ontspannende gezelschap van familieleden (moeders, tantes, oudere zusters), vriendinnen en buurvrouwen die met raad en daad terzijde staan, moet meestal worden gemist. Dit heeft een ongunstige invloed op het verloop van bevallingen. De Doula kan dit gemis opvullen met haar aanwezigheid.

De Doula en de wetenschap

Het bekendste onderzoek over de effecten van de Doula is dat uit 1993 van de Amerikanen Marshall en Phyllis Klaus en John Kennell.
De resultaten toonden:
50% minder keizersneden
25% kortere duur van de bevalling
60% minder verzoeken om een ruggenprik
40% minder gebruik van pitocin/oxytocine ('inleiden')
30% minder verzoeken om pijnbestrijding
40% minder tangverlossingen

Wat is een Doula?

Het woord 'Doula' is van oorsprong oud-Grieks en betekende in die taal 'dienende vrouw'. In de Verenigde Staten is het woord ingeburgerd geraakt in een nieuwe betekenis. Een Doula kan het beste omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Het is een ervaren en kundige vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode er na. Zij wijkt gedurende de hele bevalling niet van de zijde van de barende vrouw.

Wat is een Doula niet?

Een Doula is geen arts, geen verpleegkundige, geen verloskundige of kraamverzorgster en ook geen dienstmeisje.